P  A  R  T  I  C  I  P  A

Rúbriques sobre la perspectiva de gènere en l'exercici de la docència a nivell de l'educació superior

En virtut d'indagar sobre les seves pràctiques docents i la presència de la perspectiva de gènere a l'educació superior, us demanem participar donant resposta a aquestes rúbriques que formen part del procés metodològic d'aquesta investigació. Les respostes són informació molt valuosa per a finalitats acadèmiques d'aquest projecte. Us informem que les vostres respostes seran tractades amb estricta confidencialitat i se n'assegurarà l'anonimat. A més, les seves respostes seran resguardades sota la llei federal de protecció de dades personals en possessió dels particulars vigent al El enlace externo abre una nueva pestaña o ventana.Diari Oficial de la Federació (2010) a Mèxic.